Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

      Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

                                                  Welkom op de website van de

Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen, afdeling Heerewaarden

(voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden). 

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

Dienst: 's Zondags 10 uur 

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

 

                 Heerewaarden                                                               Rossum-Hurwenen

 19 augustus20e  zondag door het jaar , 12e zondag na Drieëenheidszondag                         

 Jesaja 35: 1-10;       Marcus 7: 31-37 

 

 

 

 

 1 De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn, de wildernis zal jubelen en bloeien, 

2  als een narcis welig bloeien, jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de HEER, de schoonheid van onze God. 

                                            Jesaja 35: 1-2

Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehre , B.W.V 137       

   

 

 

 

                                  ----------------------------------------------------------------

Onze vader  (in de herziene Nieuwe Bijbelvertaling)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag

het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden

zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons van het Kwaad.

Want van u is het koninkrijk

en de kracht en de heerlijkheid

in eeuwigheid.

Amen. 

 

 

 

 

 

 

1 september Nacht zonder dak

 

 

Christelijke Meditatie Bommelerwaard  lees verder   eerste avond 25 september

Training kerk en vluchtelingen

Nu ik oud word  Vragen bij de laatste levensfase  (brochure van de Raad van Kerken, gratis download)

Gespreksvragen, ouderdom in de Bijbel, filmpjes enz: lees verder

Over ouderdom   en ouder worden als spirituele weg

 Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

nieuwe privacy wetgeving

Papa, wat wil je worden als je dood bent

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

Kunst en muziek in de Maartenskerk

Wekelijkse zomerconcerten in Maartenskerk Zaltbommel  18 augustus  Wout van der Linden

 

                                                                                            

 

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden