kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 juni  2e zondag na Trinitatis. 

Micha 4:1-7 ; Heb 12:18-29 ; Johannes 4:5-26

5  Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had,

6  waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.

7  Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’

8  Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen.

9  De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.

10  Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’

11  ‘Maar heer, ‘zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep-waar wilt u dan levend water vandaan halen?

12  U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn vee.’

13  ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, ‘zei Jezus,

14  ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

15  ‘Geef mij dat water, heer, ‘zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’ 

 

 

Jan Luyken `1712, Rijksmuseum

 

 

16  Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen en kom dan weer terug.’

17  ‘Ik heb geen man, ‘zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, ‘zei Jezus,

18  ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’

19  Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!

20  Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’

21  ‘Geloof me, ‘zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.

22  Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden.

23  Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,

24  want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid.’

25  De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’ (dat betekent ‘gezalfde’), ‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’

26  Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’          Uitleg

   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  


 

          

                  

                         Cantate van de zondag 

               BWV 76, Die Himmel erzählen die Ehre Gottes

 

 

 

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organist Hugo Bakker van de Maartenskerk is overleden. Als eerbetoon spelen veel vakgenoten op zondag 6 juni  Erbarm dich mein, O Herre Gott.  Zelf speelde hij dit werk van Bach op 4 april 2020  bij de presentatie van Humble Regard   (BWV 721) 

Lees hier verder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

          De wereld van Arvo Pärt   

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden