Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

      Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

                                                  Welkom op de website van de

Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen, afdeling Heerewaarden

(voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden). 

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

Dienst: 's Zondags 10 uur   4 november herdenking overledenen

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

 

              Heerewaarden                                        Rossum-Hurwenen

 

9 december 2e zondag van de advent 

Maleachi 3: 1-4     Lukas 3: 1-6   

 

 

 

 

 

Johannes de Doper

 

 

 

 

 1 In het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius, toen Pontius Pilatus Judea bestuurde, en Herodes tetrarch was over Galilea, zijn broer Filippus over het gebied van Iturea en Trachonitis, en Lysanias over Abilene,

2  en toen Annas en Kajafas hogepriester waren, richtte God zich in de woestijn tot Johannes, de zoon van Zacharias.

3  Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer moesten komen, om zo vergeving van zonden te verkrijgen,

4  zoals geschreven staat in het boek met de uitspraken van de profeet Jesaja: ‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer gereed, maak recht zijn paden! 

 

5  Iedere kloof  zal worden gedicht,  elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen rechtgemaakt, hobbelige wegen geëffend.

6 en al wat leeft zal Gods redding zien.

bwv 70a wachet, betet, betet, wachet

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.        Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------

 

Nu ik oud word  Vragen bij de laatste levensfase  (brochure van de Raad van Kerken, gratis download)

Gespreksvragen, ouderdom in de Bijbel, filmpjes enz: lees verder

Over ouderdom   en ouder worden als spirituele weg

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Papa, wat wil je worden als je dood bent

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 

 

                                                                                            

 

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden