Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

      Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

                                                  Welkom op de website van de

Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen, afdeling Heerewaarden

(voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden). 

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

Dienst: 's Zondags 10 uur  (een maal per maand)  

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

21 juli   Vijfde zondag van de zomer 

1 Samuël 1:1-20 (Kolossenzen 1: 21-27 )Lucas 10: 38-42  

38  Als ze voortgaan komt hij aan in zomaar een dorp; zomaar een vrouw, met de naam Marta, ontvangt hem in haar huis. 39  Zij heeft een zuster, Maria geheten, die, óók gezeten aan de voeten van de Heer, zijn spreken wilde horen. 40  Maar Marta is heel druk geweest met het vele  bedienen; ze komt bij hem staan en zegt: heer, maakt het je niet uit dat mijn zuster het bedienen aan mij alleen heeft overgelaten?- zeg haar dan dat ze samen met mij moet aanpakken! 41  Maar ten antwoord zegt de Heer tot haar: Marta, Marta, je hebt de zorg en de drukte over vele dingen; 42  aan weinig is gebrek, of maar aan één ding!- want Maria heeft al het goede deel gekozen dat van haar niet zal worden weggenomen!

 Lukas 10: 38-42 (Naardense Bijbel)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Willen we nog uit de Bijbel leren? 

Hoe is de verhouding tussen ervaring en Bijbel?  Lees hier verder. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde?  Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------

 Nu ik oud word  Vragen bij de laatste levensfase  (brochure van de Raad van Kerken, gratis download)

Gespreksvragen, ouderdom in de Bijbel, filmpjes enz: lees verder

Over ouderdom  en ouder worden als spirituele weg

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Papa, wat wil je worden als je dood bent

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 

 

                                                                                            

 

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden