kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de protestantse gemeente kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 5 juli  vierde zondag na Drievuldigheidszondag

Zacharia 9: 9-12;  (Romeinen 6:16-23); Matteüs 11: 25-30 

 

9 Jubel luide, dochter Sion, schal het uit, dochter Jeruzalem: zie, je koning komt naar je toe, een rechtvaardige, een bevrijder is hij,- een ootmoedige, rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.

10  ‘Wegvagen zal ik de strijdwagens uit Efraïm, de paarden uit Jeruzalem, weggevaagd wordt dan de oorlogsboog, en tot de volkeren zal hij van vrede spreken!’ Zijn heerschappij zal zijn van zee tot zee, en van de Rivier tot aan de einden der aarde.  (Zach 9: 9-10, N.B.)

 

 

 

   BWV 177, Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Open einde van je verlangen

--------------------------------------------------------------------------------------------

Oorlog en bevrijding : 75 jaar geleden in Heerewaarden en omgeving

Voor Bommelerwaard: ga hier verder

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Verhalen vanuit de PKN in coronatijd

Coronacontacten Speciaal voor de kerken in de Bommelerwaard

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Bij gebrek aan een viering kun je ook luisteren naar Frans van der Lugt

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-hulp allerlei initiateven van kerken en individuen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 UUR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 psalmen in 150 dagen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden