kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                                                              

                 Rossum                                       Hurwenen                                    Heerewaarden

2 oktober, zestiende zondag na Trinitatis (Drieëenheid)

Jona 3:10- 4:4; Lucas 17: 3-6

 3:10  Toen God zag dat zij inderdaad braken met hun kwalijke praktijken, zag Hij ervan af hen te treffen met het onheil dat Hij had aangekondigd, en Hij deed het niet.

4: 1 Dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. 2  Hij bad tot de HEER: ‘Ach HEER, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en bereid het onheil af te wenden. 3  Laat mij maar sterven, HEER: ik ben liever dood dan dat ik zo verder moet leven.’ 4 Maar de HEER zei: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent?

 

 

 

 

 

 

 

Jona  (Dali)                                                                                                                 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

4,5 okt. JOM KIPOER

  Grote Verzoendag

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

               cantate van de zondag                         

  BWV 8, Liebster Gott, wenn werd ich sterben

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden