kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                                                                        

                 Rossum                                       Hurwenen                                    Heerewaarden

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 juli  6e zondag  van de zomer

 Deuteronomium 8:1-6; Filippenzen 4:10-20 ; Johannes 6:1-15  

Daarna ging Jezus naar de overkant van het Meer van Galilea (ook wel het Meer van Tiberias genoemd). 

Een grote menigte mensen volgde hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. 

Jezus ging de berg op, en ging daar met zijn leerlingen zitten. 

Het was kort voor het Joodse pesachfeest.

Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: ‘Waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven?’ 

6Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. 

7Filippus antwoordde: ‘Zelfs tweehonderd denarie zou niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven.’ 

Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zei: 

‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’ 

10 Jezus zei: ‘Laat iedereen gaan zitten.’ Er was daar veel gras, en ze gingen zitten; er waren ongeveer vijfduizend mannen. 

11Jezus nam de broden, sprak het dankgebed uit en verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hun ook vis, zo veel als ze wilden. 

12Toen iedereen volop gegeten had zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Verzamel nu de overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat.’ 

13 Dat deden ze en ze vulden twaalf manden met wat overgebleven was van de vijf gerstebroden die men had gegeten. 

14Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden ze: ‘Hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen.’ 

15 Jezus begreep dat ze hem wilden dwingen om mee te gaan en hem dan tot koning zouden uitroepen. Daarom trok hij zich terug op de berg, alleen.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

          

                  

                         Cantate van de zondag 

               BWV 178, Wo Gott der Herr nicht bei uns hält

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organist Hugo Bakker van de Maartenskerk is overleden. Als eerbetoon speelden veel vakgenoten op zondag 6 juni  Erbarm dich mein, O Herre Gott.  Zelf speelde hij dit werk van Bach op 4 april 2020  bij de presentatie van Humble Regard   (BWV 721) 

 

Lees hier verder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

          De wereld van Arvo Pärt   

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden