kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de protestantse gemeente kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 31 mei  Pinksteren

 Ezechiël 11,17-20 ; Handelingen 2:1-24;  Johannes 14:23-29

1 Als de dag van Pinksteren vervuld wordt zijn allen op die plek bijeen.

2  Het geschiedt eensklaps: vanuit de hemel klinkt een ruisen zoals van een geweldig gedreven ademen en vult heel het huis waar zij zijn gezeten.

3  Er laten zich aan hen zien: tongen die zich verdelen- als van vuur; het zet zich neer op ieder van hen.

 

4  Zij worden allen vervuld van heilige geestesadem, en beginnen te spreken met andere tongen zoals de geestesadem hun geeft uit te spreken.........

 

14  Maar Petrus staat op, samen met de elf; hij verheft zijn stem en uit zich tegenover hen: mannen, Judeeërs en állen die in Jeruzalem huist, laat dit u bekend zijn,- leent het oor aan wat ik zeg: .......

 18  ja, over mijn dienaars en dienaressen zal ik in die dagen uitgieten van mijn Geest, en zij zullen profeteren;

19  ik zal wonderen geven in de hemel hierboven en tekenen op de aarde beneden,- bloed, vuur en walmende rook;

20  de zon zal worden veranderd in duisternis en de maan in bloed, voordat komt: de grote en stralende dag van de Heer!(-)

21  en zo zal het zijn: al wie zal aanroepen de naam van de Heer zal worden gered’;

 Luister naar een nieuwe versie van lied 675 Geest van hierboven  

 

 

 

 BWV 34,

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe

 

 

 

 Wij waren in een of ander huis

de adem benomen

de moed in de schoenen

het vuur gedoofd

samen ternauwernood

onze herinneringen

rakelden slechts spijt op

en onverhoedse tranen

- geen toekomst in het zicht

geen idee van hoe verder

had zij ons niet bijeengeroepen

wij waren als kaf verwaaid

toen

op de ochtend van de vijftigste dag

het ging stormen in ons hoofd

branden in ons hart

wij ademden met volle teugen

wij schreeuwden ons hart naar buiten

dachten de hemel onder handbereik

wij spraken gloednieuwe woorden

met wijd open ogen

zagen wij uitkomst

nieuw begin

sindsdien kunnen wij de wereld aan

                                                                                                                                                                                                                                       Hans Waegemakers

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Oorlog en bevrijding : 75 jaar geleden in Heerewaarden en omgeving

Voor Bommelerwaard: ga hier verder

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Verhalen vanuit de PKN in coronatijd

Coronacontacten Speciaal voor de kerken in de Bommelerwaard

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Bij gebrek aan een viering kun je ook luisteren naar Frans van der Lugt

 --------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-hulp allerlei initiateven van kerken en individuen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 UUR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 psalmen in 150 dagen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden