kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden. Voor actuele kerkelijke informatie over de protestantse gemeente kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 16 februari :Exodus 2: 1-10  Matteüs 5:17-20

1  Een man uit de stam Levi trouwde met een vrouw uit diezelfde stam.

2  Zij werd zwanger en bracht een zoon ter wereld. Het was een mooi kind en ze hield het verborgen, drie maanden lang.

3  Toen ze geen kans zag haar zoon nog langer verborgen te houden, nam ze een mand van papyrus, bestreek die met pek en teer, legde het kind erin en zette de mand tussen het riet langs de oever van de Nijl.

4  De zuster van het kind ging een eind verderop staan, om te zien wat er met hem zou gebeuren.

5  Even later kwam de dochter van de farao naar de Nijl om te baden, terwijl haar dienaressen langs de rivier heen en weer liepen. Zij ontdekte de mand tussen het riet en liet die door een van haar slavinnen halen.

6  Ze maakte de mand open en zag daarin het kind. Het jongetje huilde, en vol medelijden zei ze: ‘Dat moet een Hebreeuws kind zijn.’

7  Toen kwam de zuster van het kind haar vragen: ‘Zal ik bij de Hebreeuwse vrouwen een voedster gaan zoeken om het kind voor u te voeden?’

8  ‘Ja, doe dat maar, ‘antwoordde de dochter van de farao, waarop het meisje de moeder van het kind ging halen.

9  De dochter van de farao zei tegen de vrouw: ‘Neem dit kind mee en voed het voor me. Ik zal u ervoor betalen.’ De vrouw nam het kind mee en voedde het.

10  Toen het groot genoeg was, bracht ze het naar de dochter van de farao. Deze nam het kind aan als haar eigen zoon. Ze noemde hem Mozes, ‘want, ‘zei ze, ‘ik heb hem uit het water gehaald.’

                                                                                                             NBV Ex. 2: 1-10

Voor uitleg van dit bijbelgedeelte lees hier verder 

 

 

 

J. S. Bach:

Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort

(BWV 126)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bommelerwaard herdenkt 75 jaar vrijheid 

----------------------------------------------------------------------------------------------

15 februari Barbershop Ladies Duketown

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------

 Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden