kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de protestantse gemeente kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 2 augstus  achtste zondag na Drievuldigheidszondag, 7e van de zomer

Nehemia 9:15-20; (Romeinen 8:31-39); Matteüs 14:13-21 

En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen,

keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden omgeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. (NBV Matth. 14: 19 - 21)

   

 

     

 BWV 45, Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist

 

 

 

 

 

Offerfeest  lees hier verder

  ------------------------------------------------------------------------------------------

Open einde van je verlangen

--------------------------------------------------------------------------------------------

De wereld van Arvo Pärt

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Verhalen vanuit de PKN in coronatijd

Coronacontacten Speciaal voor de kerken in de Bommelerwaard

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-hulp allerlei initiateven van kerken en individuen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 UUR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 psalmen in 150 dagen

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden