kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                                                              

                 Rossum                                       Hurwenen                                    Heerewaarden

19 juni eerste zondag na Trinitatis (Drieëenheid)

Jesaja 65:1-9; LB. 89 :1-9; (Galaten3: 23-29) en Lucas 8: 26:39

 26  Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen Hij aan land stapte, kwam Hem een man uit de stad tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor Hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met Jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek Je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus had namelijk de onreine geest bevolen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: ‘Wat is je naam?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten Hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Nu werd er op de berghelling een grote kudde varkens gehoed, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk.

 

34 Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en ze vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35 Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht Jezus hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Hij stapte in de boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg Hem met aandrang bij Hem te mogen blijven. Maar Hij stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem gedaan had.                           NBV21

 

                                                                                                                Cantate van de zondag                                                                           

 

                                                                                                           BWV 20, O Ewigkeit, du Donnerwort I 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Hoe groen is de kerk?  Lees verder

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Heerewaarden met Maas

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden