kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 februari , tweede zondag van de veertig dagen

Koningen19: 9-18; 2 Petrus 1: 16-21; Marcus 9: 2-10  

2  Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante,

3  zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.

4  Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus.

5  Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten opslaan, een voor u, een voor Mozes en een voor Elia.’

6  Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd.

7  Toen viel de schaduw van een wolk over hen, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’

8  Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.

9  Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.

10  Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat hij bedoelde met deze opstanding uit de dood. 

                                                                                                overdenking

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

        

  Cantate BWV 40 - Darzu ist erschienen der Sohn Gottes

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40 verhalen voor de veertig dagen  door zeven vertellers.  Zie en luister, je blijft geboeid.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 6 december  kunt u deelnemen (gratis) aan een serie webdebatten over de vraag hoe de wereld verder moet na corona. Beweging van Barmhartigheid

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wie was de evangelist Markus?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Gevoelens van wanhoop, verdriet, maar ook vreugde en dankbaarheid: je komt het allemaal tegen in de Psalmen. Uit die literaire schat heeft online platform MijnKerk een dagelijkse podcast gemaakt. In ‘Blijf kalm met een psalm’ staat dagelijks een nieuwe psalm centraal waar een korte meditatie bij wordt gegeven. Alle 150 psalmen komen de komende maanden aan bod.

Iedere werkdag verschijnt op de website van Mijnkerk, op Soundcloud én op Spotify de podcast Blijf kalm met een psalm. Rebecca Schoon leest in de dagelijkse podcast de Psalmen voor een deel voor. Sjoerd Muller pikt er een gedeelte uit wat hem raakt, wat hem verwondert of waar hij vraagtekens bij heeft.  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

Kerk-zijn in tijden van Corona

------------------------------------------------------------------------------------------

Vanaf 4 november zendt de Raad van Kerken wekelijks op woensdagavond om 19.00 uur Woorden van Hoop en Troost uit, korte videofilmpjes in het teken van de coronacrisis. In de eerste aflevering spreekt mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, een woord van bemoediging. Hij refereert daarbij aan de brief van Paulus aan de Romeinen.                                   Meer lezen en video beluisteren

 

 

 

         Leven uit de Bron

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

          De wereld van Arvo Pärt   

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden