kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de protestantse gemeente kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Zondag 20 september   1e van de herfst, 15e na Trinitatis

 (Jona 3 :10-4 :11) Filippenzen 1 :21-27;  Matteüs 20 : 1-16  Vredesweek

 oecumenische dienst

1 Want het koninkrijk der hemelen  lijkt op een mens,-  huismeester, die als het licht wordt gelijk naar buiten komt om werkers te huren voor zijn wijngaard.

2  Hij wordt het met de werkers eens over een dinar voor de dag en zendt ze uit, zijn wijngaard in.

3  Als hij omstreeks het derde uur naar buiten komt ziet hij anderen, zonder werk, staan op de markt.

4  Tot hén zegt hij: gaat ook gij de wijngaard in, en wat rechtvaardig is zal ik u geven!

5  En zij gaan heen. Als hij weer naar buiten komt omstreeks het zesde en het negende uur doet hij evenzo.

6  Als hij omstreeks het elfde uur naar buiten komt vindt hij daar nog anderen staan en hij zegt tot hen: wat staat ge hier de hele dag zonder werk?!

7  Zij zeggen tot hem: omdat niemand ons gehuurd heeft! Hij zegt tot hen: gaat ook gij de wijngaard in!

8  Als het donker is geworden zegt de heer van de wijngaard tot zijn voorman: roep de werkers en betaal de huurprijs, te beginnen bij de laatsten tot aan de eersten!

9  Als zij van omstreeks het elfde uur aankomen nemen zij elk een dinar in ontvangst;

10  als de eersten aankomen houden zij het erop dat zij méér mogen aannemen, maar ook zij nemen elk de dinar in ontvangst.

11  Toen ze die moesten aannemen ontstond er bij hen gemor tegen de huismeester.

12  Ze zeiden: deze laatsten hebben maar één uur gewerkt en u hebt hen gelijk gemaakt aan ons die de last van de dag en de hitte hebben gedragen!

13  Maar hij zegt ten antwoord tot één van hen: makker, ik doe je geen onrecht: ben je het niet over een dinar met mij eens geworden?

14  steek bij je wat je toekomt en ga heen: het is mijn wil om aan deze laatste net zo veel te geven als aan jou;

15  of staat het mij niet vrij om met het mijne te doen wat ik wil?- of is jouw oog boos omdat ik goed ben?

16  zo zullen de laatsten eersten zijn en de eersten laatsten!  (N.B. Matt. 20: 1-16)

                                                                    Voor Luthers uitleg lees hier verder

 

 

 

   

      De cantate van de zondag

     BWV 99, Was Gott tut, das ist wohlgetan II  

 

 

 

 28  september Jom Kipoer

-----------------------------------------------------------------------------------------

Open einde van je verlangen

--------------------------------------------------------------------------------------------

De wereld van Arvo Pärt

 -----------------------------------------------------------------------------------------

Verhalen vanuit de PKN in coronatijd

 -------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-hulp allerlei initiateven van kerken en individuen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Geloofsovertuiging en euthanasie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde? 

Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 UUR 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

150 psalmen in 150 dagen  DE LAATSTE WEEK ps 143-150

------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden