Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

      Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

                                                  Welkom op de website van de

Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen, afdeling Heerewaarden

(voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden). 

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

Dienst: 's Zondags 10 uur  (een maal per maand)  

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

13 oktober zeventiende zondag na Trinitatis

Dienst in Heerewaarden: voorganger ds. C.A. Davidse

2 Koningen 17: (5-7)24, 29-34; (2 Timoteüs 2: 8-15) Lucas 17: 11-19

11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea.

12  Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan.

13  Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’

14  Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd.

15  Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem.

16  Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan.

17  Toen zei Jezus: ‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen?

18  Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’

19  Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

                                                                     Lukas 17: 11-19 

 Bach  BWV 47, Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden 

  -----------------------------------------------------------------------------------------------

14-20 oktober Soekot (Loofhuttenfeest)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

De toekomst van onze kerkgebouwen: kort verslag vam gemeenteavond

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Willen we nog uit de Bijbel leren? 

Hoe is de verhouding tussen ervaring en Bijbel?  Lees hier verder. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde?  Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------

 Nu ik oud word  Vragen bij de laatste levensfase  (brochure van de Raad van Kerken, gratis download)

Gespreksvragen, ouderdom in de Bijbel, filmpjes enz: lees verder

Over ouderdom  en ouder worden als spirituele weg

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Papa, wat wil je worden als je dood bent

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden