Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

      Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

                                                  Welkom op de website van de

Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen, afdeling Heerewaarden

(voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden). 

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

Dienst: 's Zondags 10 uur  (een maal per maand)  

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

             Heerewaarden                                                    Rossum-Hurwenen

-------------------------------------------------------------------------------------------

17 november, 9e zondag van de herfst, dienst in Rossum

Exodus 3: 1-15;  Lucas 20: 27-38 (uitleg)

                                                                                                   Luca Signorelli, lichamelijke verrijzenis

27  Enkele Sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen naar hem toe en vroegen hem: 28  ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven: als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen verwekken voor zijn broer. 29  Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd, maar stierf kinderloos; 30  daarna trouwde de tweede broer met de vrouw 31  en vervolgens de derde, en toen de andere broers, maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven. 32  Ten slotte stierf ook de vrouw. 33  Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ 34  Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, 35  maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. 36  Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding. 37  Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik, waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob. 38  Hij is geen God van doden, maar van levenden, want voor hem zijn allen in leven.’

 Bach Cantata BWV 55 Trinity XXII «Ich armer Mensch ich Sündenknecht» 

-------------------------------------------------------------------------------------------

Willen we nog uit de Bijbel leren? 

Hoe is de verhouding tussen ervaring en Bijbel?  Lees hier verder. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe bouw je elkaar op in geloof, hoop en liefde?  Leer luisteren en verdieping aanbrengen in een gesprek

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerk in de buurt

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Heb jij de regie?
Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.       

Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------

 Nu ik oud word  Vragen bij de laatste levensfase  (brochure van de Raad van Kerken, gratis download)

Gespreksvragen, ouderdom in de Bijbel, filmpjes enz: lees verder

Over ouderdom  en ouder worden als spirituele weg

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Papa, wat wil je worden als je dood bent

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden