Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

 Activiteiten

Maandelijkse  kerkdienst

Bezoeken van zieken en mensen die iemand verloren hebben

Bloemetje van de kerk

Attenties met Kerstmis, bloemendienst en oogstdienst

Vaste activiteiten

Jeugdwerk

De Breigroep

Hulp aan mensen met financiële problemen

Voedselbank

4 mei-bijeenkomst

Muziek in de kerk

 

Gespreksgroep ouderen 

Ouderen kerstfeest

Rouwdiensten

Opbaren

Luiden van de klok

 Dienst waarin overleden dorpsgenoten worden herdacht

Meewerken binnen Burenhulp

Meewerken aan seniorenweek

Website

Gebruik van voorzieningen van de kerk bij kunstmarkt, koningsdag etc

Dienst van Goede Vrijdag

Dienst van Pasen

Palmpasenviering

Overleg met anderen over ons dorp: gemeente, zorg, wonen

Oud papier ophalen

 

 

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden