Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

Diaconie “Omzien naar elkaar”

De letterlijke betekenis van “diaconie” is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dat nodig hebben. “Kerkelijke armenzorg” heette dat vroeger.

Diaconie is het “doen”, het in de praktijk brengen van geloven. Basis voor de diaconale hulpverlening is de Bijbelse boodschap van matteüs 25.

 

Andere zorg voor mensen

       - Pastoraat

      - Diaconaat: zie hierboven en hieronder

      - Samenwerking met anderen

      Open Gaarde : de inloop

 

 

 

 

Diaconale projecten.

De diaconie ondersteunt het volgende project.
Het gaat om een project van Kerk in actie in Indonesië. Henriëtte Nieuwenhuis is in 2011 voor twee jaar uitgezonden als toerustingswerker naar Zuid Sumatra. Ze werkt daar voor de Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan (GKSBS), een partnerkerk van Kerk in Actie. De kerk wil diakenen versterken om de diaconie te transformeren van het uitdelen van geld of goederen naar bestrijding van de oorzaken van armoede. Onder andere in samenwerking met 
stichting yabima wil de GKSBS dit werk handen en voeten geven. Henriëtte ondersteunt de kerk hierbij. Meer informatie kunt u vinden op de website.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

De Diaconie van de Tweestromengmeente Bommelerwaard  ondersteunt  o.a. de Voedselbank Bommelerwaard.

De Diaconie ondersteunt ook Lebonevillage in Bloemfontein in Zuid Afrika (www.lebonevillage.com).

Voor de foto's van het project zie hier

Project diaconie                   

Nieuws van het diaconale project in Afrika: truien en kippenrennen              

De Inloop zorgt voor sjaals voor daklozen  

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden