Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

Diaconie “Omzien naar elkaar”

De letterlijke betekenis van “diaconie” is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dat nodig hebben. “Kerkelijke armenzorg” heette dat vroeger.

Diaconie is het “doen”, het in de praktijk brengen van geloven. Basis voor de diaconale hulpverlening is de Bijbelse boodschap van matteüs 25.

 

Andere zorg voor mensen

       - Pastoraat

      - Diaconaat: zie hier (in opbouw)

      - Samenwerking met anderen

      Open Gaarde : de inloop

 

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

De Diaconie van de Tweestromengmeente Bommelerwaard  ondersteunt  o.a. de Voedselbank Bommelerwaard.

       

De Inloop zorgt voor sjaals voor daklozen  

 
voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden