kerk en dorp Heerewaarden

     Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                                                                        

                 Rossum                                       Hurwenen                                    Heerewaarden

16 januari : derde zondag van de Epifanie: de bruiloft in

 

 Kana

Jesaja 62: 1-5; 1 Korintiërs 12: 1-11 Johannes (1: 29-) 2: 1-11

Bruiloft in Kana

1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea. De moeder van Jezus was er, 2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. 3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen Hem: ‘Ze hebben geen wijn meer.’ 4 ‘Vrouw, wat wilt u van Me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’ 5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan: ‘Doe maar wat Hij jullie zegt, wat het ook is.’ 6  Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete. 7 Jezus zei tegen de bedienden: ‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand. 8 Toen zei Hij: ‘Schep er nu wat uit, en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.

 9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was, proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel – riep hij de bruidegom 10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’ 11  Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste teken; Hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in Hem. 

                                                                                                                                          NBV21               ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

             

 

       

 

 

 

                         Bach Cantate van de zondag

                   BWV 3, Ach Gott, wie manches Herzeleid 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

17 jan. Dag van het Jodendom 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Week van gebed voor de eenheid van de christenen van 16 t/m 23 januari : licht en duister

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Toine Lathouwers, een van de bevrijders van Heerewaarden, is overleden

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Hoe groen is de kerk?  Lees verder

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heerewaarden met Maas

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                                                            

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden