Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

      Op alle bruin-oranje woorden kunt U klikken

  

            

 

       

                                                  Welkom op de website van de

Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen, afdeling Heerewaarden

(voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden). 

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

Dienst: 's Zondags 10 uur   4 november herdenking overledenen

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                         

                      

 

              Heerewaarden                                        Rossum-Hurwenen

11 november , 32e  zondag door het jaar , 24e zondag na Drieëenheidszondag   

Lev. 19:1-2, 9-18  Marcus 12: 28-34

 

28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’  29  Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 

30  heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31  Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief, hij is als jij ” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’

 

bwv 26 ach wie flüchtig, ach wie nietig

400 jaar geleden - Geloof in God vs. vrije wil van de mens

Is geluk maakbaar? Hoe worden we succesvol? Kan ieder een self-made man /woman worden? Wat is de rol van talent, van vaardigheden, van toeval?  Of hebben we iets anders nodig.        Lees hier verder.

----------------------------------------------------------------

 

Gij die het sprakeloze bidden hoort

November  Herdenken

 

 

Ik ben een blad

dat tussen al die andere

is gevallen op het pad.

Eerst nog groen, dan goud

dan bruin dan slechts

een fijn geaderd silhouet

dan geur

in voorjaarsaarde

ingebed.

Heer, herinner u de namen

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kerkelijk werker  Kees Smits

 

12 november: ouderengespreksgroep

 

 

 

 

 

 

 

 

17 november 20.00  Concert

 

 

 

 

 

 

 

 

27 november dinsdag 19.30 uur : gemeenteavond  in het kerkje van Hurwenen

Nieuw boek over orgelbouwer Ehrenfried Leichel

Christelijke Meditatie Bommelerwaard  lees verder   :


Nu ik oud word  Vragen bij de laatste levensfase  (brochure van de Raad van Kerken, gratis download)

Gespreksvragen, ouderdom in de Bijbel, filmpjes enz: lees verder

Over ouderdom   en ouder worden als spirituele weg

 Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

Papa, wat wil je worden als je dood bent

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 

 

                                                                                            

 

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden