Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

KERKENRAAD  zie hier (nog geen namen opgegeven van de volledige gefuseerde kerkenraad)

 

 

 

predikant: ds. C. A. Davidse, kerkplein 2 5326 EX Rossum

tel. 0418- 64 89 62

e-mail: predikant@2sg.nl 

 

 

 

 

Scriba: mw. R. de Koeijer-Meyer

Variksestraat 3, 6624 AP Heerewaarden

tel.:0487- 57 33 5   e-mail: scriba@2sg.nl 

Secretaris diaconie: mw. W.C. van Boxtel-van Hoften

Oude Kruisstraat 2, 5328 AD Rossum

tel.: 0418-66 18 97   e-mail: m.boxtel@planet.nl

bankrekening diaconie : NL 11 RABO0374 3047 18

secretaris kerkrentmeesters : mw. A. C. J. van Meurs- de Klein

Singel 3, 6624  AP Heerewaarden

tel.  0487- 57 18 72  e-mail: koos.van.meurs@kpnplanet.nl

bankrekening kerkrentmeesters: NL48 INGB 0001 6702  72   NL62 RABO  0112 3027 26

 

websites:

www.tweestromenkerkbommelerwaard.nl    en www.kerkheerewaarden.nl 

                                     

 

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden