Hervormde Gemeente Heerewaarden

KERKENRAAD

Vanaf 1 maart 2015 komt pastor Mieke van Leeuwen twee dagen in de week in onze gemeente werken. Zij zal vooral de pastorale bezoeken doen en af en toe voorgaan in de diensten. Ook wordt zij lid van de kerkenraad. Op 15 maart wordt zij in het ambt bevestigd.                                                

Voorzitter:                 Gerrit Amsing 

Scriba                        mw. R. de Koeijer-Meijer,

                                   Variksestraat 3, 6624 AP Heerewaarden,

                                    tel.0487-57 33 57   

                                    reina.de.koeijer@kpnmail.nl

 Pastor                         Mieke van Leeuwen

Ouderlingen               Trijnie Amsing-Kieffer

                                    Annie van Meurs-de Klein

                                     Henny Bresser

Jeugdouderling          Gradus Lam

Diaken                         Gerrit Amsing                                 

Kerkrentmeester:      Annie van Meurs

Kerkvoogdijrekening:       

 NL44 INGB 0000 928585

 NL62 RABO 0112 302726

                        

 Ondersteuning kerkenraad op de website van de PKN.  

Begeleiding predikant en kerkelijk werker

Praktische ondersteuning

- kerkorde