Tweestromengemeente Heerewaarden Rossum  Hurwenen

 Kliederkerk, een uitdaging voor groot en klein.

Jarenlang heeft de werkgroep Oecumene in de maand october een agapè-viering georganiseerd, maar we kregen steeds het gevoel dat we aan iets nieuws toe waren. En dat 'nieuwe'heet Kliederkerk. Kerk en kliederen lijken niet zoveel met elkaar te maken te hebben maar we willen graag het tegendeel bewizen. 

Kliederkerk is niet helemaal nieuw, het bestaat al op een aantal plaatsen.Het gaat om een oecumenisch samenkomen van (jonge) kinderen en hun ouders en/of grootouders, waarbij de kinderen centraal staan. De bijeenkomst vindt niet in een kerkgebouw plaats maar in een zaaltje - in ons geval in de Nieuwhof-  en bestaat uit drie onderdelen.

 

Het eerste onderdeel is dat de kinderen vanuit het thema van de bijeenkomst, meestal een bijbelverhaal, iets creatiefs gaan doen.  Knippen, plakken, tekenen, kleuren, in beginsel is alles mogelijk, zelfs kliederen. Daar hebben ze dan een half uur voor en de ouders mogen hen natuurlijk helpen.

 

In dezelfde ruimte vindt daarna een korte viering plaats (maximaal een half uur). Het bijbelverhaal wordt gelezen. Er wordt gezongen en/of geluisterd naar muziek. De kinderen kunnen bidden met hun eigen woorden en natuurlijk kijken we naar wat de kinderen gemaakt hebben. En dat alles in een wat ongedwongen sfeer. 

Het derde gedeelte is een bescheiden maaltijd (bijv. soep met een broodje) met de gelegenheid om even na te praten.. in elk geval zal dan aan de (groot)ouders de vraaggesteld worden of dit  initiatief een vervolg moet krijgen. 

De eerste kliederkerk , gepland op zondag 7 oktober, gaat niet door.. Een volgende datum wordt meegedeeld.

Aanmelden is niet noodzakelijk maar kan handig zijn i.v.m. de organisatie.

Neem dan contact op met ds. Lia Davidse te. 0418 648962 cadavidse@hetnet.nl of met Ad van Lamoen tel. 0418 662446.De kliederkerk wordt georganiseerd door het Oecumenisch Overleg Rossum Hurwenen Heerewaarden.

Namens de werkgroep OORHH, Jos Vriesema

 

voorheen Hervormde Kerk Heerewaarden