Hervormde Gemeente Heerewaarden

Hervormde Gemeente Heerewaarden (PKN) samen met de Protestantse kerk Rossum-Hurwenen

Orde van de dienst voor 17 december (derde adventszondag) te Heerewaarden, aanvang 10 uur

Avondmaalsdienst

 

Voorbereiding

Welkom, mededelingen Intochtslied: Lied 441: 1 en 5

Bemoediging en groet

Drempelgebed

 

Zingen: Psalm 96a: 1, 2, 3

 

Met het oog op zelfonderzoek als voorbereiding op het H.A.: Wetslezing: Ex. 20: 1 t/m 17 NBV

en hoofdinhoud van de Thora: Matt. 22: 37 t/m 40

 

Zingen: Lied 119: 1

Leefregel: NT. Tess. 5, 12-24.

Het Woord

 

Gebed bij de opening van de Schriften

1e lezing-Jesaja 65, 17 t/m 25/ zingen Lied 455: 1 en 3

 

2e lezing: Johannes 3: 22 t/m 30/ zingen: Lied 456A: 1, 2, 6, 8

Prediking: “…; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde.’

 

Orgelspel

Zingen: Lied 441: 7, 8, 10

 

Dienst van dankbaarheid

Dienst der gebeden: danken, voorbeden, stil gebed.

Collecte

Viering van de Tafel van de Heer

Nodiging: DB p.807

 

Zingen: Lied 833 ‘Neem mij aan zoals ik ben…’ 3x

 

Tafelgebed: DB. p.238 ‘Met heel uw gemeente’- Advent

 

Zingen: Sanctus, Lied 405: 1, 3 en 4

 

Onze Vader samen bidden

 

We wensen elkaar de vrede van Christus

 

Communie van brood en wijn

 

Zingen: Lied 409 Lam van God…

Danken

 

Slotlied: Lied 381: 6,

aansluitend Lied 568a: Ubi caritas et amor…3x.

‘Waar vriendschap en liefde is, daar is God.’

 

Heenzending en zegen

 

Amen (gezongen)