Hervormde Gemeente Heerewaarden

Samenwerking met anderen

Als kerk nemen we deel aan diverse netwerken in het dorp die met zorg voor mensen te maken hebben. Zo is er regelmatig een gesprek van pastores met de huisarts en een aantal andere zorgverleners en met de thuiszorg, Vaste Burcht, de Kernen en stichting Welzijn Bommelerweaard.

Zo weten we elkaar te vinden als we de ander nodig hebben.

We werkten als kerk al langer mee met de Seniorenvakantieweek ( met de Stichting Welzijn Bommelerwaard, de Zonnebloem, Stichting Overlegorgaan Welzijn Ouderen Heerewaarden en de ANBO ).

Toen we merkten hoe leuk mensen het vonden om samen te eten, hebben we met elkaar de Open Eettafel voor Heerewaarden opgezet.

Ongerust over de bezuinigingen in de zorg hebben we als kerk met de Stichting Overlegorgaan Welzijn Ouderen Heerewaarden, de Stichting Welzijn Bommelerwaard en enkele enthousiaste Heerewaardenaren de Zorg in het dorpgroep opgericht.

Vanuit deze groep zijn we gestart met Burenhulp.

Als u niet weet bij wie u moet zijn voor zorg en hulp, kunt ook naar de website gaan van Regelhulp.

Buiten het dorp werken we samen in regionaal verband met  een aantal andere kerken in de Bommelerwaard.