Hervormde Gemeente Heerewaarden

Samengaan Heerewaarden-Rossum/Hurwenen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fusie Heerewaarden met Rossum/ Hurwenen  1 januari 2018

Al  begin 2017 hebben de beide kerkenraden besloten om vanaf  zondag 3 september 2017 het rooster van de gezamenlijke diensten in te laten gaan.

Dit houdt in dat de kerkdienst van 27 augustus voor Heererwaarden de laatste kerkdienst is geweest als zelfstandige gemeente. Hoewel er een gevoel van weemoed is, overheerst bij de kerkenraad de dankbaarheid dat wij samen  met  Rossum/Hurwenen verder kunnen en verder mogen. In de dienst heeft pastor Mieke van Leeuwen  de verschillende gevoelens benoemd.

Onze beide organisten Hans Vuijk en Jan van Niekerk hebben meegewerkt aan deze dienst.

De definitieve fusie gaat D.V. in op 1.1.2018.