Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

Burenhulp

Aan alle inwoners van Heerewaarden

Burenhulp bestaat uit enkele vrijwilligers, die onder het motto ‘hulp als het even nodig is’, inwoners van Heerewaarden (van alle leeftijden en leefsituaties) een steuntje in de rug willen geven als dat nodig is. De vrijwilligers zijn meer of minder bekende namen in het dorp: Lies Kamerbeek en Annie van Zanten.

De steun die we in het kader van Burenhulp willen geven is divers: boodschappen doen als u dat zelf tijdelijk niet kunt, kleine klusjes in en om het huis, halen en brengen naar arts, fysiotherapeut, bibliotheek, het invullen van  ingewikkelde formulieren of aanvragen. Dit zijn maar een paar voorbeelden, er zijn vast nog veel meer zaken waarbij Burenhulp u kan helpen.


 Geen thuiszorg

 Voor de duidelijkheid: Burenhulp is geen thuiszorg. We werken aanvullend

aan de thuiszorg of we doen die dingen die de thuiszorg in

het verleden niet deed en in de toekomst zeker ook niet zal doen.

We zijn echte vrijwilligers. Als uw vraag te moeilijk voor ons is, dan helpen we u om bij die instantie te komen die u wel verder kan helpen.

Daarom werken we samen met professionele zorgorganisaties. 

We hopen dat we hiermee voldoende duidelijk hebben gemaakt wat Burenhulp is 

en wil. Hebt u vragen, neem dan vooral contact met ons op.

Tot slot, spreekt het initiatief van Burenhulp u aan en wilt u als vrijwilliger uw steentje bijdragen aan onze groep, ook dan horen we graag van u.