Kerk en dorp Heerewaarden
 

Het orgel 

Tot voor kort nam iedereen aan dat het orgel in 1897 is vervaardigd door de firma e. leichel & zonen te Arnhem.  Misschien omdat op het orgel, rechts naast naast de naam Leichel en Zonen, een jaartal staat vermeld, 1897. 

Als men echter de tekst van dit ronde schild nader bestudeert, leest men, van boven naar beneden, Arnhem, Geldersche tentoonstelling, nijverheid , handel, 1897. Inderdaad, in 1897 werd in Sonsbeek (Arnhem) rondom de villa Sonsbeek de Geldersche Nijverheidstentoonstelling gehouden. Het was een beurs waar bedrijven aan bezoekers lieten zien wat ze zoal konden produceren. Op de tentoonstelling werd voor het eerst elektrisch licht toegepast, een toen nog nieuwe techniek. Waarschijnlijk was Leichel er aanwezig om zijn orgelbouw te promoten. Het is dus geen aanduiding van de datum van de bouw van het orgel.

Dit komt ook overeen met wat H. Vuyk en Jan van Niekerk hebben ontdekt in de archieven  in Tiel. In de notulen van de kerkvoogdij uit die tijd staat dat het  het orgel in 1899 is afgekeurd en dat er  een advertentie is geplaatst voor een nieuw orgel. Leichel voerde de opdracht uit.  Het orgel  is in 1900 in gebruik genomen. Lees het artikel over 150 jaar organisten.

Voor een foto van de orgelbouwer: zie hier. In 1977 heeft Pels en Van Leeuwen het gerestaureerd. Later heeft kaat en tijhuis een tweede restauratie verricht. Dit staat echter niet vermeld op de lijst van restauraties.

Het orgel heeft een neo-rococo front. Op het middenstuk staat een beeldje van een luitspelend engeltje. 

Een eerder orgel werd gebouwd in 1868 door k. m. van puffelen uit Zaltbommel.

Op de website van het streekarchief van de Bommelerwaard is een front uit 1870  

 te zien van dit orgel.