kerk en dorp Heerewaarden

 Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog

Boeddhisten en Christenen

Voor een Cultuur van Zorg en Solidariteit

BOODSCHAP VOOR HET VESAK-FEEST 2021

Vaticaanstad

Beste vrienden boeddhisten,

1. Namens de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog schrijf ik u bij gelegenheid van het Vesak-feest om u mijn hartelijke groeten aan te bieden. Het is mijn verlangen dat dit jaarlijks feest van de geboorte, de verlichting en het heengaan van Gautama Boeddha vreugde, sereniteit en hoop mag brengen in de harten van boeddhisten over de hele wereld. 

2. De huidige situatie in de wereld, zo tragisch getekend door de COVID-19 pandemie, daagt de volgelingen van alle religies uit om op nieuwe manieren samen te werken ten dienste van de menselijke gemeenschap. In zijn encycliek Fratelli tutti, ondertekend in Assisi op 3 oktober 2020, herhaalt paus Franciscus de urgentie van een universele solidariteit, die de mensheid in staat stelt om samen de grote crises te overwinnen die haar bedreigen, want "niemand wordt in zijn eentje gered" (Paus Franciscus, Fratelli tutti, 32).

3. De Vesak-groeten, waarvan we vorig jaar het 25e verjaardag vierden, hebben veel van de waarden in het licht gesteld die wij gemeen hebben alsmede de wijsheid die onze samenwerking versterkt, vooral in moeilijke tijden zoals de huidige. Het leed dat wordt veroorzaakt door de COVID-19 pandemie heeft ons bewust gemaakt van onze gedeelde kwetsbaarheid en onderlinge afhankelijkheid. Wij zijn geroepen om die solidariteit te ontdekken en in praktijk te brengen die is verankerd in onze respectievelijke religieuze tradities. Zoals paus Franciscus zegt, "oude verhalen, vol symboliek, tonen een overtuiging die wij vandaag delen, namelijk dat alles met elkaar verbonden is, en dat oprechte zorg voor ons eigen leven en onze relatie met de natuur onlosmakelijk verbonden zijn met broeder[1]schap, rechtvaardigheid en trouw aan anderen" (Paus Franciscus, Boodschap voor de Werelddag van de Vrede, 1 januari 2021).

4. De boeddhistische leer over de vier Hemelse Verblijfplaatsen of Deugden, de Brahma Vihara biedt ons een tijdloze boodschap van solidariteit en actieve zorg. Sprekend over mettā (liefdevolle vriendelijkheid), sporen ze de volgelingen aan tot een grenzeloze liefde voor allen. "Zoals een moeder haar enige kind ook met haar leven beschermt, zo moet men een mateloos liefdevolle vriendelijkheid cultiveren voor alle levende wezens" (Mettā Sutta). Zoals de Boeddha onderwees, worden beoefenaars evenzeer aangemoedigd om "haast te maken met het verrichten van goede daden; men moet zijn geest weerhouden van het kwade; want de geest van iemand die traag is in het doen van het goede, is geneigd zijn genoegen te vinden in het doen van het kwade" (Dhammapada, 116).

5. Moge de dramatische situatie van de COVID-19 pandemie onze banden van vriendschap versterken en ons tevens verenigen in dienst van de mensenfamilie, door het praktiseren van "een cultuur van dialoog als weg, wederzijdse samenwerking als gedragscode, wederzijds begrip als methode en norm" (Paus Franciscus, Fratelli tutti, 285).

6. Beste vrienden boeddhisten, dit zijn de gedachten die ik dit jaar met dit jaar met u wil delen. Laten we de toekomst met hoop en in sereniteit tegemoetzien.

Gelukkig Feest!

Miguel Ángel Card. Ayuso Guixot, MCCJ

Voorzitter

Mgr. Kodithuwakku K. Indunil

 

Secretaris 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden