kerk en dorp Heerewaarden

PKN Buurkerken

 http://www.protestantsekerkkerkdriel.info/  

protestantse gemeente Rossum-Heerewaarden-Hurwenen

Protestantse  gemeente Zaltbommel 

Hervormde gemeente Well en Ammerzoden

Andere kerken:  

Katholiek Bommelerwaard 

Raad van kerken in Nederland

PKN landelijk

Nieuwe vormen van zingeving en religie

Kleiklooster

Stroom

Andere godsdiensten  

Jodendom  Joods-Christelijke dialoog

Geloven in Samenleven 

ontmoeting met moslims  vanuit PKN

contactraad interreligieuze dialoog  vanuit rkk

Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims 

Begrip Moslims Christenen (archief tijdschrift)

 Dialoog in Brussel: Al Kalima (franstalig)

relatieopbouw tussen moslims en christenen in vlaanderen

Ontmoeting van culturen en religies in Europa (frans- en engelstalig) 

 

Dorp

Dorpsraad Heerewaarden

Dorp vanuit de lucht 

Heerewaarden, een historisch gebied 

trailer film heerewaarden dorp tussen de rivieren

 

Regionaal

Bezoekerscentrum de grote rivieren

www.bommelerwaardgids.nl

Recreatie- pontjes-sporten en spelen

Geschiedenis godsdienst 

Geloven in de Bommelerwaard: geschiedenis van de hervorming  zie hier

In het boek Rivieren in Beweging van Piet en Arjan Nienhuis, Foxy Design 2012, Zaltbommel, staat in hoofdstuk 3 Religie en Oorlog beschreven hoe en waarom sommige dorpen in de rivierenstreek katholiek of protestant zijn geworden c. q. gebleven. 

Geschiedenis regio: streekarchief tiel

Vakantie: het vakantiebureau (voor dementerende partners, mensen met een beperking...)

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden