kerk en dorp Heerewaarden

 Foto's van de viering in de kerstnacht 

Op kerstdag was er een familieviering

Het Kerstverhaal werd uitgebeeld met door Bert Bekker kunstig vervaardigde schimpoppen:

Tijdens de preek maakten  de kinderen tekeningen

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden