kerk en dorp Heerewaarden

 Wat vindt men van de predikant? 

 Hoe ondankbaar in dit land                       is het vak van predikant                                                                Altoos eist men van zo'n knaap                zeven poten aan één schaap 

 

 In het geestelijke werk                                    moet hij vaardig zijn en sterk

doch, daarnaast, de dienst des heren             vakbekwaam organiseren.

 

Gaat hij veel op huisbezoek:                            'dominee leeest nooir een boek";

maar studeert hij steeds nog verder,                heet hij 'leraar, maar geen herder'.

 

Als hij in de kerkeraad                                      zich - bescheiden - gelden laat,                                                               is de weleerwaarde man                                   een 'dictator', een 'tiran'.

 

Maar wanneer hij daarentegen                          ieder lid van dit college

in zijn waarde laat, verluidt:                               'er gaat weinig van hem uit'.

 

Legt hij zich met mate toe op liturgie,                 't heet 'Rooms gedoe'. 

maar zo niet, dan heeft hij weer                          'geen gevoel voor stijl en sfeer'.

 

Is hij voluit theoloog,                                             prompt zegt men 'hij grijpt te hoog'.

Tracht hij poplair te spreken,                                men zegt: 'Praatjes maar geen preken'.

 

Wat hij laat of wat hij doet,                                     nooit en nimmer is het goed,

te allen tijd rust op zijn werk                                  't kritisch oog van volk en kerk. 

 

Daarom: heil de predikant,                                     die -'t klinkt vreemd in dit verband-

heel dit heksenwerk verricht                                  met een opgewekt gezicht.

 

Zo luidt dit olange lied waarin een zekere Nicolaüs Episcopus het wondere ambt van predikant bezingt.  Nu ik aan het einde ben gekomen  van mijn tijdelijk en in deeltijd uitgevoerd dienstwerk hier, wil ik de leze van dit blad (KerkenNieuws 26.8.2016)  enkele van de maar liefst 18 verzen niet onthouden.

Moge het u allen wel gaan. Dat is de oprechte wens van uw voorbijgaande voorganger: ds. Henk Veltkamp.

 

 

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden