Kerk en dorp Heerewaarden
 

Kerk en dorp Heerewaarden                                                                      Deze website behandelt vooral de geschiedenis van Kerk en Dorp Heerewaarden. Hij geeft ook de liturgische teksten van de zondag. De volledige naam van de kerk is  Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Daar is actuele informatie te vinden over de kerkelijke gemeente.                                                                                                       Op deze  website vindt u meer over de bredere geschiedenis van het dorp in de regio.   

       Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        kerk

                    Rossum                             Hurwenen                                         Heerewaarden

Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                  

3 december: 1e zondag van de Advent                                                                                     Jesaja 63: 19b–64,8; 1 Korintiërs 1: 1-9; Marcus 13: 24-37

24  Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, 25  de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.

26  Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.
27  Dan zal Hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.
28  Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
29  Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 30  Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. 31  Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. 32  Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. 33  Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen. 34  Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. 35  Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg. 36  Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt.
37  Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees waakzaam!’                                                                                                                                                   

                                                              Koraal van de zondag                                                                                                                Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61                                                                                                                                                   

 

Behoud de kerk van Heerewaarden

 zie de andere interviews van Stef reporter

 

 

                                                                                        kerk

                                  Heerewaarden tussen Maas (links) en Waal (rechts)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geen dag zonder Bach