Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

Kerk en dorp Heerewaarden                                                             

Deze website behandelt vooral de geschiedenis van Kerk en Dorp Heerewaarden. Hij geeft ook de liturgische teksten van de zondag. De volledige naam van de kerk is  Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Daar is actuele informatie te vinden over de kerkelijke gemeente.  Op een andere  website vindt u meer over de bredere geschiedenis van het dorp in de regio.    (Op alle onderstreepte woorden kunt u klikken)

          Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        kerk

                    Rossum                                    Hurwenen                              Heerewaarden

Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                               

15 februari , tweede zondag van de veertigdagentijd

1 Koningen 19: 9-18; 2 Petrus 1: 16-21; Marcus 9: 2-10

2  Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee een hoge berg op, waar ze helemaal alleen waren. Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante,
3  zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen.
4  Toen verscheen Elia aan hen, samen met Mozes, en ze spraken met Jezus.                    5  Petrus nam het woord en zei tegen Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; laten we drie tenten maken, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’                                                6  Hij wist niet goed wat hij moest zeggen, want ze waren door schrik overweldigd.                7  Toen kwam er een wolk, die hen overdekte, en uit de wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar Hem!’

                            Transfiguratie
8  Ze keken om zich heen en zagen opeens niemand meer, behalve Jezus, die nog bij hen stond.
9  Toen ze de berg afdaalden, zei Hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.
10  Ze namen zijn woorden ter harte, maar vroegen zich onder elkaar wel af wat Hij bedoelde met deze opstanding uit de dood.

                           Bach componeerde geen zondagcantate voor de vastentijd                     

           

                                                                                 kerk    

                               Heerewaarden tussen Maas (links) en Waal (rechts) 

    

Tales of a blue hart                 


Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld

 --------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

---------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertrouw je gevoel: webinars over Ignatiaanse spiritualiteit


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geen dag zonder Bach

LinkedIn