Kerk en dorp Heerewaarden
 

Kerk en dorp Heerewaarden

De website is nog in opbouw. Een aantal links werkt (nog) niet.

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

                           Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden      kerk

                                     Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder
                                                                                                         

                                           Rossum                               Hurwenen                                     Heerewaarden

  4 juni Zondag Trinitatis (Drieëenheidszondag)

Exodus 34: 4-9;  2 Korintiërs 13: 11-13; Matteüs 28: 16-20

16 ¶  De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, 17  en toen ze Hem zagen wierpen ze zich in
aanbidding voor Hem neer, al twijfelden sommigen. 18  Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19  Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 

20  en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’  (commentary)

                                                    Cantata BWV 165 "O heilges Geist- und Wasserbad

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                       

                                                Heerewaarden tussen Maas (links) en Waal (rechts)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bommelse zomerconcerten-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)