Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

Kerk en dorp Heerewaarden                                                            

Deze website behandelt vooral de geschiedenis van Kerk en Dorp Heerewaarden. Hij geeft ook de liturgische teksten van de zondag. De volledige naam van de kerk is  Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Daar is actuele informatie te vinden over de kerkelijke gemeente.  Op een andere  website vindt u meer over de bredere geschiedenis van het dorp in de regio.    (Op alle onderstreepte woorden kunt u klikken. Voor de overige onderwerpen klikt u hierboven op Navigation onder het logo van de kerk)

        Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden    kerk

                    Rossum                                 Hurwenen                        Heerewaarden

Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder  

14 april: 2e zondag na Pasen: 

Micha 4: 1-5; Psalm 98; 1 Johannes 1:1-7; Johannes 21:15-24   

15 Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?’ Petrus antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Hij zei: ‘Weid mijn lammeren.’

16  Nog eens vroeg Hij: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je Me lief?’ Hij antwoordde: ‘Ja, Heer, U weet dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Hoed mijn schapen,’
17  en voor de derde maal vroeg Hij hem: ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van Me?’ Petrus werd verdrietig omdat Hij voor de derde keer vroeg of hij van Hem hield. Hij zei: ‘Heer, U weet alles, U weet toch dat ik van U houd.’ Jezus zei: ‘Weid mijn schapen.
18  Werkelijk, Ik verzeker je, toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal een ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.’
19  Met deze woorden duidde Hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. Daarna zei Hij: ‘Volg Mij.’


20 Toen Petrus zich omdraaide zag hij dat de leerling van wie Jezus veel hield hen volgde-de leerling die zich tijdens de maaltijd naar Jezus toegebogen had om te vragen wie het was die Hem zou uitleveren.
21  Toen Petrus hem zag vroeg hij Jezus: ‘En wat gebeurt er met hem, Heer?’
22  Maar Jezus antwoordde: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak. Jij moet Mij volgen.’
23  Op grond van deze uitspraak hebben sommige broeders en zusters gedacht dat deze leerling niet zou sterven, maar Jezus had niet gezegd: ‘Hij zal niet sterven,’ maar: ‘Wanneer Ik wil dat hij in leven blijft totdat Ik kom, is dat niet jouw zaak.’
24  Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.       uitleg                

                                              Bachs Cantate van de zondag                                                                                                Du Israel höre  BWV 104


                                                                      kerk                                                                                                       Heerewaarden tussen Maas (links) en Waal (rechts)                       ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Joods-christelijke dialoog

---------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: Verbinden van verschillen en opkomen voor elkaar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vertrouw je gevoel: webinars over Ignatiaanse spiritualiteit


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geen dag zonder Bach

Lees ook hier verder.