kerk en dorp Heerewaarden

     

  

            

 

       

Deze website geeft naast liturgische vermelding van de zondaglezingen vooral culturele en historische informatie over kerk en dorp van Heerewaarden.

Voor actuele kerkelijke informatie over de Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen  kunt u hier verder lezen.                                               

Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden        

 Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder                                                                                                                                                                                                              

                 Rossum                                       Hurwenen                              Heerewaarden

 29 januari 2023  4e zondag na Epifanie

Sefanja 2,3; 3,9-13; 1 Korintiërs 1,18-31; Matteüs 5,1-12

 1  Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.

 

2  Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3   ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

4  Gelukkig de treurenden, want zij zullen 

getroost worden.

5  Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.

6  Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.

7  Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

8  Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. 9  Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

10  Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

11  Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten.

12  Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.                                                                                                       NBV

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Joods-christelijke dialoog

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: nieuwe projecten, voorlichters, publicaties, bijv. op weg naar geluk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hoe kerkelijk is de Bommelerwaard?

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Geen dag zonder Bach  iedere werkdag van 13.00 tot 14.00 uur (vanaf 5 november 2020)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

voorheen Hervormde Gemeente Heerewaarden