Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

Kerk en dorp Heerewaarden                                                            

Deze website behandelt vooral de geschiedenis van Kerk en Dorp Heerewaarden. Hij geeft ook de liturgische teksten van de zondag. De volledige naam van de kerk is  Protestantse Tweestromengemeente te Rossum-Heerewaarden-Hurwenen. Daar is actuele informatie te vinden over de kerkelijke gemeente.  Op een andere  website vindt u meer over de bredere geschiedenis van het dorp in de regio.    (Op alle onderstreepte woorden kunt u klikken. Voor de overige onderwerpen klikt u hierboven op Navigation onder het logo van de kerk)

                   Hogestraat 20  6624 BA Heerewaarden    kerk 

                    Rossum                                 Hurwenen                        Heerewaarden

Fusie Heerewaarden-Rossum/Hurwenen:  lees verder  

14 juli: vierde zondag van de zomer

Jesaja 52,1-6; Psalm 85; Efeziërs 1,1-14; Marcus 6, 7-13

7 Hij trok rond langs de dorpen in de omtrek en onderwees de mensen. Hij riep de twaalf bij zich en zond hen twee aan twee uit, en gaf hun macht over de onreine geesten. 8  Hij droeg hun op niets mee te nemen voor onderweg, geen brood, geen reistas en geen geld in hun gordel, alleen een stok. 9  Sandalen mochten ze wel dragen. ‘Maar,’ zei Hij, ‘trek geen extra kleren aan.’ 10  En ook zei Hij: ‘Als jullie ergens onderdak krijgen, moet je daar blijven tot je weer verdergaat. 11  Maar als jullie ergens niet welkom zijn en de mensen niet naar jullie willen luisteren, moet je daar weggaan en het stof van je voeten schudden als getuigenis tegen hen.’ 

12  Ze gingen op weg en riepen de mensen op om tot inkeer te komen, 13  en ze dreven veel demonen uit en zalfden veel zieken met olie en genazen hen.    14 Koning Herodes hoorde van Hem, want zijn naam was overal bekend geworden. Sommigen zeiden: ‘Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt Hij over zulke wonderbaarlijke krachten.’ 15  Maar anderen zeiden: ‘Het is Elia,’ en weer anderen zeiden: ‘Hij is een profeet zoals die er vroeger waren.’ 16  Toen Herodes dit allemaal hoorde, zei hij: ‘Het is Johannes, die ik heb onthoofd, die weer is opgestaan.’

                                    Cantate BWV 107 "Was willst du dich betrüben"

                                                   Bachs cantate van de zondag

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

afscheid ds. Lia Davidse

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vakantieweek Roosevelthuis West-Betuwe  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                            Heerewaarden: beeld van een verdwenen wereld        

 

                                                                          kerk

Joods-christelijke dialoog  leren 

------------------------------------------------------------------------

Geloven in Samenleven: Verbinden van verschillen en opkomen voor elkaar 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Geen dag zonder Bach

Lees ook hier verder.