Kerk en dorp Heerewaarden
 

Romeinse  Tijd

Oudste Romeinse tegenwoordigheid in ons land vlak bij Heerewaarden

Tot voor kort plaatste men de oudste tegenwoordigheid van de Romeinen in Nederland in Nijmegen of Maastricht. Maar in 2015 onthulde de archeoloog Nico Roymans dat de oudste tegenwoordigheid van Romeinen in ons land zich bevindt op enkele honderden meters van Heerewaarden richting Kessel. In het gebied tussen Alem en Lith waren al veel vondsten  en ) gedaan, zelfs van veel schepen, die trouwens nog niet allemaal zijn opgegraven.( zie ook hier.)
Roymans ontdekte dat in de oostelijke bedding van de Maas (rode streep), nu de Lithse Ham, 

veel botresten met verwondingen werden gevonden evenals speren en andere oorlogswapens. Dit alles stamt uit de eerste eeuw voor Christus. De datum kon zelfs nog specifieker worden aangegeven, omdat Roymans de opgravingen linkte aan een tekst van de veldheer Julius Caesar in zijn De bello Gallico. Daar schrijft Caesar hoe in 55 voor Christus twee Germaanse stammen, bedreigd door een andere stam, asiel aanvroegen bij Caesar en vanuit het Oosten kwamen om met hem te onderhandelen. Van deze barbaarse stammen moest Caesar niets hebben en hij viel hen aan, ondanks de wapenstilstand, met maar liefst 8 legioenen plus cavalerie.

Het werd een gigantische slachting onder mannen, vrouwen en kinderen zonder nog de vele slachtoffers te noemen die verdronken zijn.
Caesar vermeldde dit als volgt: “Met mijn leger … kwam ik al bij het vijandelijke kamp voordat de Germanen beseften wat er gebeurde. Hierdoor raakten ze plotseling in paniek: wij waren snel ter plaatse, hun stamhoofden ontbraken, en zij hadden geen tijd om te overleggen en naar de wapens te grijpen. (...). En terwijl hun angst bleek uit hun geschreeuw en gedraaf, drongen onze soldaten (...) het kamp binnen. Daar boden de mannen die in allerijl de wapens hadden kunnen grijpen korte tijd weerstand, en vochten tussen de karren en bagagewagens. (...) Maar er was ook een grote groep vrouwen en kinderen en deze vluchtten nu overal heen. Ik stuurde de cavalerie achter hen aan. De Germanen hoorden gegil achter zich en toen zij zagen dat hun vrouwen en kinderen gedood werden, gooiden ze hun wapens neer (...) en renden hals over kop weg uit het kamp.
Toen zij bij het punt waren gekomen waar Maas en Rijn samenvloeien, zagen zij geen heil meer in verder vluchten. Een groot aantal van hen werd gedood en de rest wierp zich in de rivier, waar zij omkwamen overweldigd door angst, vermoeidheid en de kracht van de stroom.” (Caesar, De Bello Gallico 4.14-15)

N.B. Het kaartje toont de huidige loop van Maas en Waal bij Kessel en Heerewaarden.

Bronnen: 

Algemeen Dagblad 9.12.2015

Trouw 10.12.2015