Kerk en dorp Heerewaarden                                                    
 

Nr. gale/ 980.

GALEN, ds. HENRICUS VAN

Predikant te Heerewaarden van 1662 tot 1689  

 

Wapen

in keel, drie weerhaken van zilver; de dekkleden en wrong: zilver en keel; het helmteken: een vlucht van keel, elke vleugel beladen met een roos van zilver. 

Het wapen van zijn echtgenote (Bladt): een dwarsbalk, vergezeld van drie bladeren (volgens de WH.1917, pg.446, plompenbladeren), boven twee naast elkaar geplaatst en eronder één.

Hierbij teken ik aan, dat ik tot nu toe geen bevestiging heb kunnen vinden van dit wapen ‘Bladt’. Dit is van belang, omdat het naar mijn mening zeer de vraag is, of deze beschrijving juist is. De aanname van het wapen ‘Bladt’ is gebaseerd op het grafschrift en de wapenafbeeldingen op de hierna nog te noemen grafzerk van Henricus van Galen. De zoon van deze Henricus was echter eveneens Henricus genaamd en beiden waren predikant te Heerewaarden. Zoon Henricus huwde Agatha van Hardenberg. Haar familiewapen nu, is: in goud, een dwarsbalk van keel, vergezeld van drie ronde bladeren met stelen van sinopel, twee boven en één onder de dwarsbalk. Naar het zich laat aanzien dus geheel of vrijwel geheel indentiek aan het veronderstelde wapen ‘Bladt’. Het is mijns inziens dan ook bepaald niet uitgesloten, dat de bewuste grafzerk betrekking heeft op “zoon” Henricus en niet op diens vader !

 Bron:

Henricus van Galen werd op 26 oktober 1658 op het fort Nassau op de Voorn praeparotoir geëxamineerd en als predikant te Heerewaarden in 1662 bevestigd door ds.Godefridus Buschman, predikant te Driel. Hij volgde Nicolaes Bachery (Backerus) in het ambt op en bleef in functie tot 1689, het jaar waarin hij overleed. In de NH-kerk, te Heerewaarden ligt een fragment van zijn grafzerk, met het opschrift: ‘Grafkelder van de Heer Henricus van Galen Predikant te Heerewaarden’ Tevens zijn hierop de hiervoor beschreven wapens ‘Van Galen’ en dat van ‘Bladt’ (een ovaal/vrouwelijk schild) aangebracht. Henricus fungeerde tussen 1661 en 1683 als correspondent van de classis Bommel, te Tiel. Hij huwde Johanna Bladt en het echtpaar kreeg twee zoons: Coenradus, geboren te Heerewaarden, op 15 maart 1663 en Henricus, eveneens aldaar geboren op 29 februari 1667 (zie hierna).

Nr. gale/ 981.

GALEN, ds. HENRICUS VAN

Predikant te Heerewaarden, van 1690 tot 1744

* Wapen:   

 

 in keel, drie weerhaken van zilver; de dekkleden en wrong: zilver en keel; het helmteken: een vlucht van keel, elke vleugel beladen met een roos van zilver.

Het familiewapen van zijn echtgenote (Van Hardenberg): in goud, een dwars -balk van keel, vergezeld van drie ronde bladeren met stelen van sinopel; de dekkleden en wrong: keel en goud; het helmteken: een blad van het schild, tussen een vlucht van keel en goud; de wapenvoerder: ‘12 Aprillis 1636, Ever-hardus ab Hardenberch, Campensis, nunc pastor te Hattum’; zie Schutte, Leiden, deel I. pg.68, nr.282. Het bij-gevoegde wapenschetsje is gebaseerd op deze beschrijving; zie overigens ook de bemerkingen onder de hiervoor genoemde Henricus van Galen in dit album.

* Bron:

Henricus werd te Heerewaarden geboren, op 29 februari 1667, als zoon van ds. Henricus van Galen en Johanna Bladt. Hij volgde zijn vader als predikant op te Heerewaarden en werd aldaar bevestigd op 9 februari 1699. …..Henricus komt als correspondent van de Classis Zaltbommel, te Tiel voor in 1699, 1707, 1714, 1727, 1730, 1735, 1738 en 1740. Hij huwde op 17 mei 1695, Agatha van Hardenberg, gedoopt te Kampen op 23 maart 1664, als dochter van de burgemeester Arnold Lubbertsz. van Hardenberg en Clara Delleman. Zie: het AFB. 1902, kol.129-130.

Uit: 'Wapenalbum Bommelerwaard', door P. van der Zalm.

 Ga terug naar de beschrijving  van de kerk