Kerk en dorp Heerewaarden
 

PKN Buurkerken

 http://www.protestantsekerkkerkdriel.info/

Protestantse gemeente Rossum-Hurwenen

Protestantse  gemeente Zaltbommel 

Hervormde gemeente Well

Andere kerken:  

Katholiek Bommelerwaard

Raad van kerken in Nederland

Nieuwe vormen van zingeving en religie

Kleiklooster

Stroom

Het goede leven

Andere godsdiensten  

Jodendom  Joods-Christelijke dialoog

Geloven in Samenleven 

ontmoeting met moslims  vanuit PKN

Overlegorgaan Joden, Christenen en Moslims 

Begrip Moslims Christenen (archief)

 Dialoog in Brussel: Al Kalima (franstalig)

Ontmoeting van culturen en religies in europa (franstalig)

Dorp

Dorpsraad Heerewaarden

Dorp vanuit de lucht

Heerewaarden, een historisch gebied

trailer film heerewaarden door de eeuwen heen

Regionaal

Bezoekerscentrum de grote rivieren

www.bommelerwaardgids.nl

Recreatie- pontjes-sporten en spelen

Geschiedenis godsdienst 

Geloven in de Bommelerwaard: geschiedenis van de hervorming  zie hier

In het boek Rivieren in Beweging van Piet en Arjan Nienhuis, Foxy Design 2012, Zaltbommel, staat in hoofdstuk 3 Religie en Oorlog beschreven hoe en waarom sommige dorpen in de rivierenstreek katholiek of protestant zijn geworden c. q. gebleven. 

Geschiedenis regio: streekarchief tiel

Vakantie: het vakantiebureau (voor dementerende partners, mensen met een beperking...)